Ředitelské volno

Věc: ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka MŠ Průhonice vyhlašuje dle § 24  odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele

 

ředitelské volno VE DNECH 9.-10.5.2024.

V Průhonicích 4.3.2024

Bc. Anna Jirátová

                                                                                                    ředitelka MŠ

Ředitelské volno