Režim dne

Čas

Náplň

6:30 – 8:00
 • příchod dětí, ranní filtr
 • hry dětí dle nabídky, nebo jejich zájmu
 • individuální či skupinová práce
8:00 – 8:50

 

 • komunitní kruh
 • jazykové chvilky
 • zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • začátek doby povinného předškolního vzdělávání
 • relaxační cvičení
8:50 – 9:15
 • osobní hygiena
 • dopolední svačina
9:15 – 9:45

Řízená činnost dle témat týdne:

 • prosociální hry
 • hudebně pohybové chvilky
 • dramatická výchova
 • pracovní a výtvarné činnosti…
   
9:45 – 11:45
 • pobyt venku
11:45 – 12:30
 • osobní hygiena
 • oběd
 • konec doby povinného předškolního vzdělávání
12:30 – 12:45
 • osobní hygiena
 • klidové činnosti
 • odcházení dětí po obědě
12:45 – 14:30
 • odpočinek (děti s nižší potřebou spánku – klidové činnosti)
14:30 – 15:00
 • odpolední svačina
 • osobní hygiena 
15:00 – 17:00
 • odpolední aktivity 
 • pobyt venku
 • vyzvedávání dětí
   

Režim dne je přizpůsoben věku dětí ve třídách.