Pokyny pro úhradu školného a stravného

Pokyny pro úhradu školného a stravného

Číslo účtu:   181 570 298/0300

Datum splatnosti:   vždy do 15. dne v měsíci

Částka:   součet školného a stravného

            Září:  – pokračující děti : dostanete individuální částku na složence (zohledníme přeplatek/nedoplatek za červenec 2021)

                       – nové děti : zadání trvalého příkazu k platbě na danou částku

            Říjen až duben:

   

3-6 let

 

předškoláci

 

7 let*

 

stravné

 

18 x 45Kč = 810Kč

 

18 x 45Kč = 810Kč

 

18 x 48Kč = 864Kč

 

školné

 

1000Kč

 

do 1000Kč dle domluvy **

 

do 1000Kč dle domluvy **

 

součet

 

1810Kč

 

od 810Kč do 1810Kč

 

od 864Kč do 1864Kč

               Květen a červen: dostanete individuální částku na složence (Odečítáme nepřítomnost za období září až duben.)

Variabilní symbol platby: naleznete na nástěnce ve vaší třídě

V případě trvalého příkazu k úhradě zadejte datum ukončení 28.4.2023.


* 7-leté děti jsou děti, které dosáhnout od 1.9.2022 do 31.8.2023 věku 7 let.

** Předškoláci jsou od placení školného osvobozeni. Platba školného a jeho výše je dobrovolná a zcela na uvážení rodičů. Prosíme jeho výši vyjádřit odevzdáním podepsaného formuláře.                                                                                                                        Děkujeme