Potvrzení k daním

Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ jsou pro Vás připravena. Pro děti, které stále navštěvují školku, k vyzvednutí na třídě. Pro děti, které již odešly do ZŠ či se odstěhovaly, jsou potvrzení připravena na skříňce před ředitelnou. Vyzvedávat ideálně v době otevření školky 6:30 – 8:00, 12:30-12:45, 15:00 – 17:00. Nebo možno

Infekční onemocnění v MŠ

Vážení rodiče,  vkládám Vám zde velmi pěkně zpracované video pro rodiče ze školení o Infekčních onemocnění v MŠ. Prosím, najděte si chvilku a podívejte se na něj. Ať víte, jaká práva a povinnosti má MŠ, ale i Vy rodiče. Co je považováno za infekční onemocnění a jak se dle toho zachovat. Možná se nám poté

Odpolední telefonní číslo

Drazí rodiče, abyste se v případě potřeby v odpoledních hodinách dovolali na paní učitelku, která má konečnou službu ( bude třeba s dětmi na zahradě ), zřídily jsme pro tyto potřeby nové mobilní telefonní číslo : 725 441 672 Volejte na něj pouze v případě nutnosti nahlášení zdržení vyzvedávání a naléhavých informací. Telefon neslouží k

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 v MŠ Průhonice    Nástup dětí do MŠ je do 8.00 hod. Od 8.00 hod do 12.30 hod a od 12.45 hod do 15.00 hod je MŠ uzamčena z provozních a bezpečnostních důvodů. Provoz MŠ je do 17:00.  Nepřítomnost dítěte oznamujte nejpozději do 8:00 hod. konkrétního dne.