Historie

Mateřská škola v Průhonicích má už dnes dlouholetou historii.

V roce 1976 byl zakoupen první stavební materiál. V listopadu 1979 byla nová mateřská škola kolaudována. Mezi hlavní sponzory stavby mateřské školy patří firma METAZ, Universa, Club motel a obecní úřad Průhonice.

Zápis dětí se konal 20. května, a tak v roce 1980 byla nová školka otevřena. Škola byla a je jako dosud pavilonová. Jestliže se kronika zmiňuje o úpravách okolního terénu, šlo o velkou plochu. Tehdy ke školce patřily i plochy, které v roce 1990 byly vráceny jako restituce a prodány. Dnes se tu staví bytové domy. Byla to velká krásná zahrada, se zelení a vybavená různým nářadím pro dětské hry. Jezdil tu i malý vláček – lokomotiva s vagonem. I přes tuto skutečnost velká část zahrady školce zůstala. Dnes je zahrada udržována v dobrém stavu, předpokládá se ale postupně úprava zeleně v celém areálu, pomoc nabízí jak komise pro životní prostředí obecního úřadu, tak Dendrologická zahrada. V prostoru byla  v roce 2001 instalována různá tělocvičná zařízení pro dětské hry, v interiéru se obnovují a doplňují pedagogické pomůcky, v roce 2002 významně přispěla hračkami apod. místní firma René Ročeň.

Prostředí mateřské školy bývalo vždy i místem uměleckých aktivit dospělých, hrávalo tu i loutkové divadlo, už v 80. letech začala i dosud živá tradice dětských plesů. V roce 1993 se děti mateřské školy poprvé podílely na dětském maškarním karnevalu v Sokolovně. Největší popularitu získaly průvody maškar a masek halloween a před Vánocemi zpívání u jesliček na náměstí. Programy, které děti připravují i nyní pro osamělé seniory o Vánocích. Byla zahájena tradice společné akademie mateřské školy a základní školy. Vítanou účastí školky byly a jsou programy připravované pro slavnostní přijímání nových občánků na obecním úřadě.

Mateřská škola byla ve svých dimenzích 75 dětí plně využívána, zájem veřejnosti je ovšem daleko větší. Roku 2003 získala mateřská škola právní subjektivitu jako příspěvková organizace. 

Dnes je možné konstatovat, že škola měla 3 vcelku dobře vybavené pavilony, vlastní kuchyni, velkou členitou zahradu se třemi pískovišti, s dostatečným vybavením prolézaček, skluzavek či tobogánů.  Byla provedena náročná rekonstrukce druhého pavilonu, usazena nová okna, dveře, pavilon byl zateplen, podlahy a strop izolovány a pavilony dostaly novou fasádu.          

V roce 2015 jsme předělali elektrické topení na plynové.

V roce 2016 dostala škola grant na přístavbu a dostavbu MŠ v hodnotě 90% celkové ceny. V tomto roce jsme odstranili přízemní pavilon Berušek, třída Berušek byla po celý rok umístěna v ZŠ Průhonice v prostorách družiny.

V roce 2017 byl zdemolován hospodářský pavilon s kuchyní. Jídlo bylo dováženo z kuchyně ZŠ Průhonice.

14.12.2018 proběhla kolaudace nové Mateřské školy Průhonice a od 2.1.2019 nastoupily nové děti, od 1.9.2019 je otevřeno všech pět tříd.