Jídelna

Školní jídelna

Hospodářka

Monika Trnková tel: 605 284 335

Telefon kuchyně: 267 751 351

Email pro komunikaci  s paní hospodářkou a pro omluvy dětí: mspruhonicejidelna@seznam.cz


V naší mateřské škole je podávána dětem pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. Obsahuje hodně ovoce a zeleniny (zejména syrové), dostatek mléčných výrobků, celozrnného pečiva, libového masa, luštěnin a vhodných nápojů.

Dítě přítomné v MŠ v době oběda se vždy stravuje.

Děti se stravují 3x denně. Pitný režim mají zajištěn během celého dne, neboť mají k dispozici (kromě jiných tekutin) bylinné a ovocné čaje, vodu.

Doba podávání stravy je neměnná:

dopolední svačina 8:50 – 9:15 hod.
oběd 11:45 – 12:30 hod.
odpolední svačina 14:30 – 15:00 hod.
Stravné pro děti, kterým do 31.8. 2022 bude 7 let činí 48 Kč / den
Nápoje 4, –
Dopolední svačina 9, –
Oběd 26, –
Odpolední svačina 9, –

 

Stravné pro děti 3 – 6 let 45Kč / den
Nápoje 4, –
Dopolední svačina 9, –
Oběd 23, –
Odpolední svačina 9, –