O školce

Naše škola leží v klidné části malebné obce Průhonice nedaleko Prahy v blízkosti ZŠ, dětských hřišť. Kolem školy je zelená zóna s novou cyklostezkou. V obci stojí krásný zámek s bohatou a dlouholetou historií Průhonického parku. Park děti navštěvují při dopolední vycházce s učitelkami, popřípadě se v parku připravují různé akce, které souvisí s nadstandardními akcemi školy (čarodějnice, sportovní akce, ekologické dny, aj.).

Škola má vypracovaný svůj školní vzdělávací program, který nabízí kvalitní péči pro všechny děti naší školy, jejíž filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjet smyslové vnímání, jako základ veškerého přirozeného pozorování. Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradiční je spolupráce se ZŠ a dalšími institucemi v obci.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené.