Úplata za vzdělávání

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy v Průhonicích rozhodla v souladu s §123,ods.1- 4 školského zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky MŠ č.107/2008 Sb., o předškolním vzdělávání v plném znění, se souhlasem zastupitelstva ze dne 16. 4. 2019 o poplatku za úplatu neinvestičních nákladů mateřské školy od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

900,-Kč za každý kalendářní měsíc.

Dle § 123 ods.2, vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Poplatek za stravné zůstává stejný.

Děti do 6 let platí 45,-Kč a do 7 let 48,-Kč.

V Průhonicích dne 28.8.2021

                                                                     Bc. Jirátová Anna, ředitelka