Školní vzdělávací program

Září

Téma: Kdo všechno přišel do mateřské školy

Podtémata:

 • já v mateřské škole
 • moji kamarádi

Charakteristika:

Seznámení se s prostředím, okolím a novými kamarády v mé škole, třídě, nebát se zůstat bez rodičů, zajistit dětem prostředí plné pohody, naučit se hrát si s kamarády, neubližovat si. Snažíme se o to, aby nám bylo spolu hezky.

Říjen

Téma: Sklízíme plody podzimu

Podtémata:

 • podzim – charakteristické znaky
 • v zahradě, v lese

Charakteristika:

Pozorujeme barvy podzimu v lese, parku, sbíráme plody podzimu, přírodniny, využíváme je k výtvarné práci, ale zároveň si ovoce společně připravujeme na ochutnávky. Hrajeme si s draky, rozvíjíme estetické vnímání, využíváme přírodniny.

Listopad

Téma: Zdraví a nemoc

Podtémata:

 • moje tělo a zdraví
 • když kamarád stůně

Charakteristika:

Učit se chránit si zdraví (jak se oblékat, zdravá výživa). Znát základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. Kam se obrátit v případě nebezpečí, jak předcházet nemocem.

Prosinec

Téma: Těšíme se na Ježíška

Podtémata:

 • přijde k nám Mikuláš
 • Vánoce – lidové zvyklosti

Charakteristika:

Prosinec poznamenán příchodem Mikuláše. Východiskem tohoto tématu jsou české lidové tradice, říkadla, pořekadla, české pohádky a verše o čertech. Poté přicházejí přípravy Vánoc. Období vhodné k posilování vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými. Při vánočním těšení budou děti poznávat lidové tradice, zvyky a obyčeje.

Leden

Téma: Paní zima jede

Podtémata:

 • Zima – charakteristické znaky
 • Zimní hry a sporty
 • Zvířata v zimě
 • Seznámení se školou, půjdu k zápisu

Charakteristika:

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Zvířata v zimě. Poznávání zimních sportů – důležitost pro zdraví a pohyb. Seznámení se školou, příprava školáků na zápis.

Únor

Téma: Objevujeme svět kolem nás

Podtémata:

 • Z pohádky do pohádky
 • Co děláme celý den, celý rok
 • Čím cestujeme – doprava

Charakteristika:

Seznámíme děti s pohádkovými knihami a příběhy v nich. Prohloubíme znalosti o lidském těle a našem denním životě. Seznámení s rozdělením roku (dny měsíce). Dopravní prostředky kolem nás.

Březen

Téma: Moje zvířátko – kde má domov

Podtémata:

 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Kdo žije u rybníků a potoků
 • Zvířata žijící ve volné přírodě, vznik života

Charakteristika:

Získávat vztah ke zvířatům a jejich mláďatům. Učit se chovat ekologicky a všímat si významu živočichů na zkvalitnění životního prostředí. Vědět, že činnosti člověka mohou ovlivnit život zvířat i vzhled přírody kolem. Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.

Duben

Téma: Jak se budí jaro

Podtémata:

 • barvy duhy
 • hody, hody, doprovody…
 • jaro v trávě
 • čarování to nás baví

Charakteristika:

Všímat si změn v přírodě, které přicházejí s oteplením, seznamovat se s koloběhem vody a poznávat jak je voda důležitá pro život člověka, zvířat a rostlin. Rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího se jara. Seznamovat se, chápat a zachovávat lidové zvyky a tradice.

Květen

Téma: Když všechno kvete

Podtémata:

 • máme se rádi – rodina (dům, ve kterém bydlím)
 • maminka má svátek
 • řemesla a povolání
 • barevná příroda

Charakteristika:

Budeme pozorovat změny v přírodě, poznávat jarní květiny, vyrábět dárek mamince k svátku, kreslit maminku, znát svou adresu, jména členů rodiny, jaké mají rodiče povolání, jaká známe řemesla a povolání.

Červen

Téma: Co už umím

Podtémata:

 • svátek dětí
 • planeta Země
 • kniha je studnice moudrosti
 • léto – výlety – prázdnin

Charakteristika:

Společně oslavíme MDD na zahradě MŠ, budeme si prohlížet encyklopedie a jiné knihy, vyprávění nad obrázky, vytvářet kladný vztah ke knize i ke světu, (budeme pozorovat změny okolo nás v přírodě) dozrávání ovoce, povídání o prázdninách. Budeme se učit vnímat svět v jeho pestrosti a změně v jeho dění a řádu.