Zápis do MŠ 2016/17 24.3.16 13:00 – 16:00

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRŮHONICÍCH NA ROK 2016/2017

Zápis na školní rok 2016/2017 se uskuteční ve čtvrtek

24.března 2016 od 13,00 do 16,00 hod. v MŠ.

Informace k zápisu:

1/Přijímání  žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

ČTVRTEK 24.3. 2016 od 13,00-16,00hod. podávají zájemci žádost o přijetí dítěte do MŠ a zároveň si vyzvednou podklady pro další řízení (evidenční list a přihlášku).S sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz). Dítě je nutné vzít s sebou.

2/Odevzdání podkladů pro řízení.

DO ČTVRTKA  7.4. 2016 do 16,00 hod. rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku s potvrzením od dětského lékaře. (Předají ředitelce MŠ anebo zaměstnancům MŠ, můžete vhodit do schránky MŠ). Kdo tak neučiní, bude vyřazen z výběrového řízení.

3/Nahlédnutí do spisu 14.4. 2016 od 12,00-16,00 hod.

4/Zveřejnění výsledků 29.4.2016 .

5/V den zápisu proběhne „Den otevřených dveří„

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok 2016/2017

Jsou dána zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon §34 odst.3. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka školy rozhodovat podle kriterií.

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Další děti budou přijímány v tomto pořadí:

  • děti s trvalým pobytem v obci Průhonice                                          50 bodů
  • děti ve věku 5 let (dovršení ve školním roce     2016/2017)           20 bodů
  • děti ve věku 4 let (dovršení ve školním roce     2016/2017)           5 bodů
  • děti  ve věku 3 let (do 31.8.2016)                                                         1 bod

Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým ohodnocením. V případě shodného počtu bodů rozhoduje věk dítěte (nejstarší přihlášené).

Galina Srpová

ředitelka MŠ