Zápis do mateřské školy 2017/2018

Zápis na školní rok 2017/2018 se uskuteční ve čtvrtek        

11. května 2017 od 10.00 do 13.00 hod. v MŠ.

 

Informace k zápisu:

1/Přijímání  žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

ČTVRTEK 11. 5. 2017 od 10.00-13.00hod. podávají zájemci žádost o přijetí dítěte do MŠ a zároveň si vyzvednou podklady pro další řízení (přihlášku). S sebou rodný list dítěte a povrzení o trvalém pobytu v  obci Průhonice (občanský průkaz). Dítě je nutné vzít   s sebou.

 

2/Odevzdání podkladů pro řízení.

DO ČTVRTKA 25.5. 2017 do 16.00 hod. rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku s potvrzením od dětského lékaře. (Předají ředitelce MŠ anebo zaměstnancům MŠ, můžete také vhodit do schránky MŠ).

Kdo tak neučiní, bude vyřazen z výběrového řízení.

 

3/Nahlédnutí do spisu 31.5. 2017 od 12.00-16.00 hod.

 

4/Zveřejnění výsledků 8.6. 2017 .       

 

5/ V den zápisu proběhne „Den otevřených dveří„

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok 2017/2018

Jsou dána zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon §34 odst.3. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka školy rozhodovat podle kriterií.

  • Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. stanoví povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte. Jedná se o děti s trvalým pobytem v obci Průhonice.  

Další děti budou přijímány v tomto pořadí:

  • děti ve věku 4 let (dovršení k 31.8. 2017) s trvalým pobytem v obci Průhonice
  • děti ve věku 3 let (dovršení k 31.8. 2017) s trvalým pobytem v obci Průhonice
  • pokud počet žádostí překročí volnou kapacitu počtu dětí, budou tyto přijímány od nejstarších

 

                              Galina Srpová

                               ředitelka MŠ