Volně žijící zvířata – Motýlci

V rámci týdenního tématu „Volně žijící zvířata“ se Motýlkové snažili dozvědět co nejvíce o daných zvířatech a to hledáním v dětské encyklopedii a zároveň se celá třída učila přiřadit počáteční písmenko.