Třída Žabiček

Ve třídě Žabiček je smíšený kolektiv dětí ve věku 3,5 – 6 let. Navštěvuje jí 13 chlapců a 8 dívek.

Třída nabízí velké vzdušné prostory plně vyhovující všem potřebným činnostem- tělovýchovným, výtvarným i relaxačním. Navíc disponuje i oblíbenou malou  skluzavkou.
Výchovně-vzdělávací činnost je rozdělena na práci s mladšími dětmi a  přípravu na školu s dětmi předškolního věku.

Věk

3,5-6 let