Třída Včeliček

Třídu Včeličky navštěvuje 21 dětí. Z toho 13 chlapců a 8 dívek.

Věkové rozmezí dětí je od 3. do 4,5 roku.
Zaměřujeme se hlavně na nácvik sebeobslužných činností a podporu rozvoje řeči. To je pro naše děti najaktuálnější.
Jinak rozvíjíme včechny oblasti dětí dle ŠVP a TVP.

Věk

od 3.-4,5 roku