Třída Krtečků

Děti: 23

Chlapci: 14

Dívky: 9

Ve třídě Krtci jsou děti 3-leté. Zatím nastoupilo 21 dětí, dvě děti nastoupí od listopadu. Děti se již celkem dobře zadaptovaly. I mladší kamarádi nemají v kolektivu žádné problémy. Ve třídě se snažíme postupně utvářet kolektiv, kde jsou k sobě děti ohleduplné, pomáhají si, neubližují si a vytvářejí nové kamarádské vazby. Vytváříme co nejpříjemnější atmosféru, která dětem pomůže s aklimatizací v novém prostředí.

Učitelky: Jana Řapková, Hana Veselá

Věk

Děti ve věku od tří do čtyř let.