Třída Berušek

Třída Berušek se nachází v prvním patře nového pavilonu. Třída je věkově rozložená od tří do pěti let. Do této třídy nastoupily v září 2019 čtyři nové děti, zbývajících osmnáct dětí již chodilo v minulém školním roce. Tým se přizpůsobil na školní prostředí bez větších problémů. Ve třídě Berušek paní učitelky nabízejí přátelské prostředí, plné porozumění a naslouchání, zejména k individuálním potřebám dětí. 

Paní učitelky: Martina Repčíková, Eva Pencová

Děti: 22

Dívky: 13

Chlapci: 9

Věk

3-5 let