Tři králové

V pátek 6.1. na svátek Tří králů byla třída Berušek vinšovat pěkný Nový rok také u Motýlků a Krtečků. Děti v kostýmech krátce předvedly příběh putování králů s dary za Ježíškem do Betléma, kdy jim na cestu svítila hvězda Betlémská. Poté děti zazpívaly píseň My Tři králové jdeme k vám, popřály vše dobré do Nového roku, a každá Beruška obdarovala jednoho Motýlka nebo Krtečka sladkým dárkem. Paní učitelkám děti společně namalovaly obrázky.