SCHŮZKA RODIČŮ 12.6.2017

Schůzka rodičů! 

V pondělí 12. 6. 2017 v 17.00 hod. proběhne informační schůzka se zástupci obce a MŠ v areálu MŠ (pravděpodobně na zahradě).

Program:

– seznámení s projektem přestavby MŠ v letech 2017 a 2018

– organizace a provoz školního roku 2017-18 (umístění tříd, školní řád aj.)

Schůzka je povinná pro všechny rodiče dětí navštěvujících MŠ( 2017/2018) i pro rodiče nově přijatých dětí! Prosíme, přijďte bez dětí.