Rozloučení s předškoláky :)

Letošní rok bylo loučení trošku jiné než v předešlých letech. Ve školce jsme sice nespali, ale dva dny jsme si to náramně užili.

Šli jsme do Dendrologické zahrady, kde jsme zažili dopoledne plné her a soutěží „bojovek“.

Dnešní den byly děti pasováni na školáky a byly jim předány šerpy a ceny, které dostaly za nasbírané body. Všechny děti byly skvělé a přejeme jim, aby ve škole byly taky tak úžasné, úspěšné a spokojené, jako u nás ve školce.