Plavání 6.3.

Cílem výuky plavání je seznámit děti s vodním prostředím. Umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě a odbourat strach z potápění. Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností dovést děti k vytyčenému cíli – stát se plavcem.