Navýšení poplatků

Navýšení úplaty za MŠ a zvýšení poplatků za stravné v MŠ na školní rok 2019/ 2020

Ředitelka Mateřské školy v Průhonicích rozhodla v souladu s §123,ods.1- 4 školského zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky MŠ č.107/2008 Sb., o předškolním vzdělávání v plném znění, se souhlasem zastupitelstva ze dne 16. 4. 2019 o poplatku za úplatu neinvestičních nákladů mateřské školy od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

 

 

900,-Kč za každý kalendářní měsíc.

Dle § 123 ods.2, vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Od 1. 9. 2019 dojde i k navýšení stravného.

Děti do 6 let budou platit 45,-Kč a do 7 let 48,-Kč (z původních 40,-Kč a 43,-Kč).

 

 

V Průhonicích dne 30. 4. 2019