Martina Repčíková

Studium na střední pedagogické škole Futurum v Praze, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, pro mě bylo poznáním kreativity všeho druhu. Dosavadní praxe sahá nejen do státní MŠ, ale také do soukromé školky pro děti od 0,5 roku do 7 let.

Potřeba rozvíjet tvořivost mě zavedla k absolvování několika kurzů a to plaveckého, turistického a lyžařského. Další osvědčení mám např. ze školení k nové metodě učení – Mensa NTC a Předmatematické gramotnosti a představy v MŠ.

Má práce mě naplňuje a cítím ji jako své poslání, protože „láska je nejlepší učitelkou“.