Jana Řapková

Jsem učitelkou již 39 let a šťastnou matkou jednoho syna a dvě úžasná vnoučata. Mezi mé zájmy patří samozřejmě práce s dětmi a ráda se věnuji ručním pracím. Mým cílem v práci s dětmi je, aby děti do školky chodily rády, byly veselé a bezstarostné a se zájmem se zapojovaly do našich činností v MŠ.