Jak krtečci utopili Moranu

Za doprovodu hudebních nástrojů a hromadného popěvku Táhni, zimo, táhni pryč, jsme došli až k potoku Botič, kam jsme Moranu hodili,  a ona odplula do dalekého podsvětí. Snad konečně přijde to JARO.