Interaktivní tabule

V rámci týdenního tématu „Domácí zvířata a jejich mláďata“ se sešli Berušky a Krtečkové ve třídě Motýlků. Na naší nově zabudované interaktivní tabuli si pustili edukační materiál  nejen o zvířátkách, ale děti se dozvěděly také o tom, odkud se bere mléko. V různých programech na interaktivní tabuli děti procvičují jemnou i hrubou motoriku, prostorovou orientaci, zrakovou diferenciaci, sluchové vnímání a jiné oblasti. Nejen děti, ale i pedagogický sbor, jsou z toho nadšeni 🙂