INFORMACE O ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Informace k novému školnímu roku 2018/2019

 

 • V Mateřské škole Průhonice stále probíhá rekonstrukce a přístavba nové MŠ. Prosíme, dbejte o bezpečnost svých dětí.
 • Provoz MŠ začíná 3. 9. 2018 od 6.30 hod. ve třídě Krtečků do 16.30 hod.
 • !!Nástup dětí do MŠ je do 8.00 hod!! Od 8.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 14.30 hod bude MŠ uzamčena z provozních a bezpečnostních důvodů.
 • Seznamy dětí naleznete na dveřích šatny.
 • Děti se budou stravovat v MŠ. Jídlo bude připraveno ve školní kuchyni ZŠ Průhonice.
 • Nepřítomnost dítěte oznámíte nejpozději do 13.00 hod dne předcházejícímu dni, pro který dítě odhlašujete (tzn. nepřítomnost na úterý musíte nahlásit do 13.00 hod v pondělí). K odhlášení i přihlášení dítěte můžete využít mail mspruhonicejidelna@seznam.cz, tel 702 100 703.
 • Telefonní čísla
 • Krtečci 702 100 703 (možné i sms)
 • Motýlci 267 750 455
 • Ředitelka 702 100 025
 • Schůzka rodičů proběhne v pondělí 10.9.2018 od 17.00 hod v přízemí ve třídě Motýlků. Schůzka je důležitá a nutná. Prosíme bez dětí.
 • Nahlaste své děti, zda-li 3. 9. 2018 přijdou do MŠ.