Galina Srpová – ředitelka MŠ

Začínala jsem jako chemik farmacie pro n.p. Léčiva. Pokračovala jsem Střední pedagogickou školou v Praze – obor vychovatelství. Pracovala jsem jako vychovatelka v Jedličkově ústavu v Praze. Později jako vedoucí vychovatelka v ZŠ Průhonice. Po mateřské dovolené jsem nastoupila jako učitelka MŠ v Průhonicích a dostudovala jsem obor – pedagogika – předškolní vzdělávání v Praze. V době konkurzu na ředitele MŠ jsem absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, práva a povinnosti ředitelky MŠ, školskou legislativu, právní odpovědnost školy, právní předpisy aj.

Dalším vzděláváním byla: logopedická prevence, psychomotorické hry, současné trendy v oblasti pohybového rozvoje dětí, pravá a levá hemisféra v kresbě, rodinné problémy a jejich vliv na chování a školní práci dětí, rozvoj myšlení a tvořivost dítěte, předmatematická výchova.

Mým hlavním cílem je spokojené, veselé a šťastné dítě.