Dostavba školky

AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU PŘÍSTAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLKY V PRŮHONICÍCH SE POSOUVÁ

Vážení spoluobčané, vážení rodiče,

níže uvádíme informaci a vysvětlení k posunu termínu zahájení přístavby Mateřské školy Průhonice, který byl původně plánován na srpen 2017.

Přestože je projekt přístavby mateřské školky připraven k realizaci, objekt MŠ určený k demolici je vyklizen a provoz jedné třídy MŠ je zajištěn v prostorách ZŠ Průhonice, nelze projekt v současné chvíli zahájit. Důvodem je odstoupení obce od smlouvy s vybraným dodavatelem stavby a vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby.

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zahájeno již v červnu letošního roku, dodavatel byl vybrán a na začátku srpna byla s dodavatelem uzavřena smlouva o zhotovení díla. Vybraný dodavatel ale nesplnil závazné podmínky uzavřené smlouvy (konkrétně zhotovitel nepředložil ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy bankovní garanci), čímž podstatně porušil podmínky dané smlouvy a obec Průhonice byla nucena od uzavřené smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy bylo jediné řešení dané situace. Jednalo se o podstatné porušení podmínek smlouvy a vzhledem k tomu, že je projekt spolufinancován z Evropské unie, hrozila by pro obec Průhonice vysoká sankce za nenaplnění zadávacích podmínek smlouvy.

V nejbližší době bude vyhlášeno nové výběrové řízení na nového dodavatele. Pevně doufáme, že se podaří vybrat nového dodavatele co nejdříve a stavba MŠ bude co nejdříve zahájena. Jakmile budeme mít k dispozici další informace, budeme Vás prostřednictvím časopisu Průhonicko a webových stránek obce i mateřské školy informovat.

Děkujeme za pochopení

Bohumil Řehák, místostarosta obce