Čarodějnice

Čarodějný den může vypadat různě. Např. je možné přijít ráno do školky v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Je možné naučit se čarodějnou honěnou, tančit jako na čarodějném bále nebo je možné věnovat se výrobě perníčků z papíru. Také je možné připomenout si pohádku O perníkové chaloupce formou divadelního představení. A dokonce je možné se s nějakou čarodějnicí i setkat. Ani letos nás naše stará známá Džanina nezklamala. Opět na nás čekala v Průhonickém parku a opět pro nás připravila medové perníčky s cukrovou polevou.