Budko, budko…

Práce ve dvojicích se osvědčila. Děti si zkusily, jaké je to pracovat s kamarádem, domlouvat se s ním na postupu, výběru barev, umístění lepení, a také pracovat samostatně bez pomoci paní učitelky. Bylo zajímavé pozorovat, jak děti více či méně spolupracují , jak u práce přemýšlejí, dohadují se, jsou kreativní. Všechny budky jsou vítězné!!!