Berušky – písmeno A a B

Berušky dnes tvořily písmeno A a písmeno B z barevných víček. Nejdříve tvořily písmenka v malých skupinkách, a poté spolu soupeřily týmy děvčat a chlapců, kdy každé družstvo mělo za úkol poskládat jedno písmeno v co největší velikosti. Děti byly prací nadšené, a bylo zajímavé pozorovat, jak spolu soupeří, či spolupracují. Na konci hry jsme víčka roztřídily podle barev a víčka ve skupinkách spočítaly. Formou hry jsme rozvíjely znalosti barev, předmatematické schopnosti, zrakové vnímání, jemnou motoriku a schopnost spolupráce.