Berušky – Paleček a jeho kamarádi

V rámci tématu Paleček a jeho kamarádi, co nesou šišku mamince, si měly děti přinést jednu větší šišku. Z 90% splnily. Poté jsme je s některými dětmi porovnávaly s obrázky na stole a snažily se zjistit, jakou to šišku vůbec donesly. Díky jediné donesené smrkové šišce (zbytek borovicové) jsme si mohly ukázat rozdíly těchto dvou šišek, porovnat jejich velikost, tvar a barvu atd…   Také jsme si povídaly o stromech, jejich plodech, a základních rozdílech jehličnatých (počet) a listnatých (počet) stromů – konkrétně dubu, smrku, borovice, javoru a kaštanu. Díky vytleskání názvů stromů jsme zjistily, kolik má každý strom slabik a na jaké písmeno jeho název začíná. Na konci děti šišky také počítaly a srovnávaly dle velikostí.