ZÁŘÍ 2022

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vítáme všechny děti i rodiče v novém školním roce v Mateřské škole Průhonice.

Pár důležitých informací úvodem:

 • Rozdělení dětí do tříd se dozvíte na cedulích vyvěšených u vstupů do MŠ 1.9.2022.
 • V šatně u každé třídy nalezte seznam se jmény a značkami dětí … vyhledáte svou značku a můžete se zabydlovat J
 • Paním učitelkám na třídě sdělte veškeré potřebné informace – zdravotní, osobní, odchod ze školky… předejte si potřebné dokumenty.
 • Udělejte dětem vstup do školky příjemný a veselý, dle potřeby s ním projděte třídu, chvíli zůstaňte…vše je individuální a záleží i na domluvě s p.učitelkami na třídě. S adaptací pro nově příchozí děti je samozřejmě počítáno – čili zvykání si dvě hodinky a odchod před vycházkou před 10.hodinou…. Školka se v prvních zářijových dnech uzamykat nebude.

Seznamte se na třídách se Školním řádem a podepište jeho přečtení do archu. Dbejte na jeho dodržování J

Provoz MŠ je 6:30 – 17:00.

Děti se scházejí (6:30 – 7:00)  a rozcházejí (16:30 – 17:00) z jedné třídy VČELIČEK.

 • Respektujte a dodržujte časy určené pro přivádění a vyzvedávání dětí:

6:30-8:00 – otevřeno – poté se školka uzamyká a to jak z bezpečnostních důvodů, tak z důvodu nenarušování výchovné práce

12:30-12:45 – otevřeno – vyzvedávání po obědě – prosíme dodržovat, nenarušovat odpočinek dětí

 od 15:00 –  otevřeno

 • za příznivého počasí budou děti odpoledne na zahradě, vyzvedávání tedy zde
 • v případě dopředu ohlášeného pozdějšího příchodu do MŠ, zvoníte na školku a vyčkáte příchodu personálu
 • po vyzvednutí svého dítěte opouštíte areál školky, zahrada neslouží jako hřiště!!

Na třídách:

 • všechny důležité informace najdete v šatnách na cedulích či na webu, sledujte!
 • komunikace s učitelkami – nebojte se ptát, domlouvat, v případě potřeby si domluvit schůzku na konzultace
 • předávání dítěte učitelce na třídě – pozdravit se, předat dítě a informace….to samé při odchodu – rozloučit se, paní učitelka za děti zodpovídá!
 • udržujte v šatně s dětmi pořádek, pomáhejte jim s přípravou věcí, skládáním, buďte jim pomocníkem
 • vhodné oblečení do školky – ve třídách je teplo, stačí krátký rukáv + legíny, tepláčky
 • vhodné oblečení na ven – chodí se za každého počasí, sledujte počasí…ve školce bude mít každý pláštěnku, holínky, malý batůžek, pokrývku hlavy dle ročního období (info na třídách)
 • dostatek náhradního oblečení
 • vše podepsané!!!
 • dávejte dětem oblečení i obutí, které s dopomocí zvládnou…ať s ním nezápasí, ulehčíte to jim i nám J
 • z bezpečnostních důvodů se do školky nenosí řetízky, náhrdelníky, prstýnky, hračky
 • pokud někdo přijede na kole, je to na zodpovědnosti rodičů, přivážou si ho ke stojanu, ale v areálu MŠ na něm nejezdí

Seznam věcí, které je potřeba donést do školky bude viset na třídě – kapesníky, ubrousky, pasta, kartáček na zuby, vlhčené ubrousky….sladkosti.

Zdraví:

 • do MŠ chodí děti zdravé, bez známek onemocnění
 • při zjištění nemoci učitelka volá rodiče a ten si pro nemocné dítě co nejdříve přijede
 • ohleduplnost vůči ostatním dětem i k personálu MŠ
 • nepodáváme léky, ani děti nedoléčujeme

Stravování:

 • informace paní Monika Trnková – hospodářka – mspruhonicejidelna@cz
 • odhlašování dětí do 8:00 na daný den, při neomluvené absenci je oběd počítán, jako by dítě bylo přítomno v MŠ
 • emailem mspruhonicejidelna@cz či telefonicky na danou třídu – čísla jsou na webu
 • omlouvejte a hlaste vždy jménem dítěte, ne matky!!!
 • děti nenutíme do jídla, ale mají ochutnat a něco málo sníst, nemohou zde být o hladu
 • nekomentovat jídelníček před dětmi, znechucovat jim J

 

ZAČÁTKEM ZÁŘÍ OBDRŽÍTE VARIABILNÍ SYMBOL A VEŠKERÉ PODKLADY K PLATBÁM. VÍCE INFO V SEKCI JÍDELNA NA WEBU.