Výsledek zápis UA

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

 o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /

про те, що Ваша дитина не була прийнята в дошкільний навчальний заклад

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává / Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює Mateřská škola Průhonice, okr. Praha – západ, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o nepřijetí dítěte / цим інформує Вас про те, що Ваша дитина не була прийнята

registrační číslo přiřazené mateřskou školou/ реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком  1

k předškolnímu vzdělávání ode dne / до дошкільної освіти від 1.9.2022

 

Bc. Anna Jirátová

ředitelka školy