Třída Motýlků

Do třídy Motýlků jsou zařazovány děti ve věku od čtyř do pěti let. Třída je vybavena odpovídajícími pomůckami pro práci. Ve třídě je instalována horolezecká stěna, v dosahu je kabinet tělesné výchovy. Děti se zde střídají při tělovýchovných činnostech.

Věk

Děti ve věku od čtyř do pěti let.