Třída Krtečků

Do třídy Krtečků jsou zařazovány děti ve věku od tří do čtyř let. Třída je vybavena odpovídajícími pomůckami. Jsou zde dvě paní učitelky, které chodí s dětmi na vycházky a kladou větší důraz na individuální přístup k dětem.

Věk

Děti ve věku od tří do čtyř let.