Třída Berušek

Do Berušek jsou zařazovány předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Třída je vybavena odpovídajícími pomůckami. Ve třídě je umístěn klavír a pomůcky pro hudební činnosti. Jsou zde soustředěny i kazety a CD s dětskou hudbou. V této třídě končí provoz ve 13.00 hod., dále
zde probíhají zájmové kroužky (keramický, taneční). Ve třídě je umístěn výtvarný kabinet. Děti se zde střídají v hudebních a výtvarných činnostech.

Věk

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.