Školné a stravné

Školné

Výše úplaty za předškolní vzdělání od 1.9.2019 do 31.8.2020

Ředitelka Mateřské školy v Průhonicích rozhodla v souladu s § 123, ods. 1 – 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., A vyhlášky MŠ č. 14/2005 Sb., O předškolním vzdělávání v životě, o poplatku za úplatu neinvestičních nákladů mateřských škol

900, – za každý kalendářní měsíc.

Dle § 123 ods. 2, vzdělání v posledním ročníku mateřských škol se získává bezúplatně.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokyny pro úhradu školného a stravného

Číslo účtu: 181570298/0300
Datum splatnosti: vždy do 15. dne v měsíci
Částka: součet školného a stravného
VS: 3111
KS: 0558
SS: číslo dítěte (viz. seznam na nástěnce v šatnách)

Stravné

V naší mateřské škole je podávána dětem pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. Obsahuje hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové, dostatek mléčných výrobků, celozrného pečiva, libového masa, luštěnin a vhodných nápojů.

Děti se stravují 3x denně. Pitný režim mají zajištěn během celého dne, neboť mají k dispozici (kromě jiných tekutin) bylinné a ovocné čaje, vodu.

Dítě přítomné v MŠ v době oběda se vždy stravuje.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt (dle zákona č. 107/2005 Sb.). V šatnách jednotlivých tříd včas zaznamenat přítomnost i nepřítomnost dítěte.

Úplata za školní stravování se hradí složenkou, převodem na účet MŠ.

Stravné pro děti, které 31.8. 2020 bude 6 let činí 48 Kč / den

Nápoje

4, –

Dopolední svačina

9, –

Oběd

26, –

Odpolední svačina

9, –

 

Stravné pro děti 3 – 6 letů 45Kč / den

Nápoje

4, –

Dopolední svačina

9, –

Oběd

23, –

Odpolední svačina

9, –