Režim dne

Čas

Náplň

6,30 – 8,30

Hry a dovednosti dle výběru dětí

Řízená činnost:

  • výtvarná činnost
  • grafomotorické cvičení
8,30 – 8,55

Dopolední program:

  • rozcvička
  • jazykové chvilky
  • smyslové hry
  • pohybové hry
  • relaxační cvičení
09,00 – 09,15

Hygiena

Svačinka

09,20 – 09,40

Činnosti podle témat týdne:

  • prosociální hry
  • hudební nástroje
  • dramatika
09,40 – 09,50

Příprava na pobyt venku

09,50 – 11,50

Pobyt venku

11,50 – 12,00

Převlékání

12,00 – 12,30

Hygiena, oběd

12,30 – 12,40

Příprava na odpočinek

12,40 – 14,30

Odpočinek

14,30 – 15,00

Úprava lůžka, hygiena, odpolední svačina

15,00 – 17,00

Spontánní činnosti, volna hra dle přání dětí

Režim dne je přizpůsoben věku dětí ve třídách.