Provoz školky

TŘÍDA KRTEČKŮ

Provoz od 6,30 – 16,30 hod.

Ranní provoz začíná ve třídě Krtečků v 6,30 hod. V době od 6,30 hod. do 7,00 hod. a v pátek do 7,30 hod. slouží na tomto oddělení učitelky od Motýlků, v ostatním čase učitelky od Krtečků.

TŘÍDA MOTÝLKŮ

Provoz od 7,00 – 16,00 hod.,v pátek do 15,30 hod.

Ranní provoz začíná ve třídě Motýlků v 7,00 hod., v pátek v 7,30 hod. (informační cedule v patře). Děti, které zůstávají v MŠ i po ukončení provozu třídy Motýlků, budou ve zbývajícím čase převedeny na oddělení Krtečků, kde setrvají do příchodu rodičů. (PO – ČT v 16,00 hod. a v PÁ v 15,30 hod.)

Provozní doba

Provoz MŠ je od 6,30 - 16,30 hod.

Organizace

Změny v organizaci provozu budou včas oznámeny!!

TŘÍDA BERUŠEK

Provoz od 6,30-16,00 hod.,v pátek do 15,30 hod.

Provoz začíná ve třídě Berušek v 6,30 hod. V pondělí a v úterý budou děti, které nemají odpolední zájmovou činnost, odcházet po odpolední svačině dle rozpisu na oddělení Krtků a Motýlů. Ve středu a ve čtvrtek budou odcházet na oddělení Krtků v 16,00 hod. a v pátek na téže oddělení v 15,30 hod. Zde zůstávají do příchodu rodičů.