O školce

Školka leží v malebné obci Průhonice, ve které stojí krásný zámek s bohatou a dlouholetou historií průhonického parku. Park děti mohou navštěvovat při dopolední vycházce s učitelkami, popřípadě se v parku připravují různé akce, které souvisí s nadstandardními akcemi školky (čarodějnice, sportovní akce, ekologické dny, aj.).

Školou prošlo mnoho dětí dvou generací. Dnes se sem kdysi malí žáčkové vrací už se svými dětmi a i vnuky. Rády na svůj pobyt u nás vzpomínají.

Děti se učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane v dětech zakódováno po celý život. Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem, podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Škola má vypracovaný svůj školní vzdělávací program, který nabízí kvalitní standardní a slušnou nadstandardní péči pro všechny děti naší školy (zájmové kroužky, sportovní akce, akce pro děti a rodiče, plavecký výcvik, výlety apod.).

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjet smyslové vnímání, jako základ veškerého přirozeného pozorování. Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti (zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradiční je spolupráce se ZŠ. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené.

O nás

Školní vzdělávací program: Hrajeme si od jara do zimy
Moto: S úsměvem jde všechno líp právní forma: příspěvková organizace
Typ školy: s celodenní péčí
Kapacita školy: 75 dětí
Věkové složení: od 3 - 7 let
Provozní doba: od 6:30 - 16:30 hod