Milena Šejblová

 

Má neustálá poptávka kreativně se projevovat, mě přes volnočasové aktivity dětí přivedla až do mateřských škol. Po absolvování kurzu se naučíte děti v mateřské škole v odpoledních hodinách strávených příjemným prostředím. Navzájem se inspirujeme a mohu denně zjišťovat jakýkoli potenciál tvořivosti ve hře dětech je. Čas strávený s dětmi utváří vodu a myslí, že nás baví.