Tancování

Taneční kroužek vede Veronika Růžičková. Lekce věnované začátečníkům. Důraz se klade na správné držení těla, muzikálnost, flexibilitu, rytmus a koordinaci. V hodinách si tanečníci vyzkouší přípravné kroky a základy disko dance, hip hopu, ale i jiných stylu, postaví jednoduché choreografie. Naučí se naše diskotékové desatero, jak se správně protáhnout. Získají naprostý základ, na který mohou navázat v jakémkoli taneční stylu v budoucnu.