Plavání

Cílem výuky plavání je seznámit děti s vodním prostředím. Umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě a odbourat strach z potápění. Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností dovést děti k vytyčenému cíli – stát se plavcem.

Kurz plavání probíhá pod vedením dvou lektorek – Vyskočilové Lenky a Hrabánkové Jitky z plavecké školy Aquilus, v hotelu Floret každé úterní dopoledne. Pro děti je po plavání dostupná herna k aklimatizaci po dobu 30 minut.