Keramika

Kurz keramiky je zaměřen především na rozvíjení dětské fantazie, představivosti a trpělivosti. Děti se učí pracovat s hlínou, tvarovat, modelovat a barvit. Seznámí se s keramickou hmotou a zvládnou základní techniky ručního vytváření a dekorování. Pro děti předškolního věku je keramika zvlášť vhodná, protože podporuje rozvoj jemné motoriky. Dětská tvorba přináší radost nejen dětem samotným, ale všem kolem. Z kroužku keramiky si každé dítě odnese řadu pěkných výrobků. Kurz vede kvalifikovaná lektorka keramiky Ivana Jiříková,která má vlastní atelier.