Bc. Nikola Lehovcová

Jmenuji se Nikola Lehovcová. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity České Budějovice, bakalářský obor – Předškolní pedagogika a pedagogika volného času. VOŠ Svatý Ján pod Skalou, obor předškolní pedagogika a pedagogika volného času. Gymnázium Budějovická – rozšířená jazyková výuka– zaměření angličtina, francouzština.

Ve své pedagogické praxi se u dětí zaměřuji na rozvoj prosociálního chování, rozvoji tolerance, respektu a úctě jeden k druhému, k čemuž používám maňáskové divadlo.

K mým zájmům patří práce s dětmi, hudba, cykloturistika, badminton, příroda. Myšlenka, kterou se snažím vštípit dětem: “Pomoz mi, abych to dokázal sám…”